Table mkt.film.segment_filename
A digitalizált filmrészletek állományainak adatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
segmentid int4 10  √  null
segment.id segment_filename_segm_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
filenameold varchar 50  √  null rendbetétel után törölhet?
rank int4 10  √  null Ugyanazon filmszegmenshez tartozó több állomány esetén a köztük lev? sorrend.
folder varchar 2147483647  √  null Az állományt tároló folder neve.
filename varchar 50  √  null Az állomány neve.
contr int4 10  √  null segédmez?, törölhet?.

Table contained 614 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
segmentid Performance Asc fki_segment_filename_segm_fkey

Close relationships  within of separation: