Table mkt.film.segment_in_selectedperson_feature
A filmszegmensben felbukkanó, kiválasztott személyek jellemzése kulcsszavakkal.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
segmentid int4 10  √  null
segment.id segment_in_selectedperson_feature_filmsegment_fkey R
A filmszegmens azonosítója.
personnameid int4 10  √  null
person_name.id segment_in_selectedperson_feature_pname_fkey R
A kiválaszott személy nevének (és nem a sezmélynek) az azonosítója.
keywordid int4 10  √  null
keyword.id segment_in_selectedperson_feature_keyword_fkey R
A kulcsszó azonosítója.
segmentisok bool 1  √  false A filmrészletben látható-e a kiválaszott kulcsszó.
framefrom int4 10  √  null A filmszegmensben felbukkanó kulcsszó kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A filmszegmensben felbukkanó kulcsszó záró frame értéke.

Table contained 11 rows at Sun Nov 02 21:31 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
segmentid Performance Asc fki_segment_in_selectedperson_feature_filmsegment_fkey
keywordid Performance Asc fki_segment_in_selectedperson_feature_keyword_fkey
personnameid Performance Asc fki_segment_in_selectedperson_feature_pname_fkey

Close relationships  within of separation: