SchemaSpy Analysis of mkt.image - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:32 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.image contains 156 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
document id serial 10  √  nextval('image.document_id_seq'::regclass) A kép azonosítója.
image_filename id serial 10  √  nextval('image.image_filename_id_seq'::regclass)
document_about_article aboutposition varchar 50  √  null A cikk pozíciója a képen.
document_about_book aboutposition varchar 50  √  null A könyv pozíciója a képen.
document_about_corporate aboutposition varchar 50  √  null A testület pozíciója a képen.
document_about_film aboutposition varchar 50  √  null A film pozíciója a képen.
document_about_periodics aboutposition varchar 50  √  null A periodika pozíciója a képen.
document_about_person aboutposition varchar 50  √  null A személy pozíciója a képen.
document_about_sound aboutposition varchar 50  √  null A hanganyag(gal kapcsolatos dolog) pozíciója a képen.
document archivecallingnumber varchar 20  √  null A kép filmarchívumi raktári száma
problem_image_with_dbrecord_without_cd archivecallingnumber varchar 20  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold archivecallingnumber varchar 20  √  null
document_about_article articleid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_book bookid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document caption_eng varchar 255  √  null A képhez tartozó felirat angolul.
problem_image_with_dbrecord_without_cd caption_eng varchar 255  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold caption_eng varchar 255  √  null
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename caption_hun varchar 255  √  null
document caption_hun varchar 255  √  null A képhez tartozó felirat magyarul.
problem_image_with_dbrecord_without_cd caption_hun varchar 255  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold caption_hun varchar 255  √  null
documentusageincontext contextid int4 10  √  null A kontextus azonosítója.
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename contr int4 10  √  null
document contr int4 10  √  null segédmez?, törölhet?.
image_filename contr int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd contr int4 10  √  null
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename contr1 int4 10  √  null
image_filename contr1 int4 10  √  null
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename contra int4 10  √  null
document_about_corporate corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
document datecreated timestamp 29,6  √  null A kép keletkezésének dátuma.
problem_image_with_dbrecord_without_cd datecreated timestamp 29,6  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold datecreated timestamp 29,6  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd datecreatedprecision int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold datecreatedprecision int4 10  √  null
document datecreatedtimeprecisionid int4 10  √  null A kép keletkezése dátumának id?pontossága.
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename documentid int4 10  √  null
document_about_article documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_book documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_corporate documentid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_event documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_film documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_location documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_periodics documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_person documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_sound documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_subject documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_by_corporate_role documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_by_person_role documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_genre documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_right_corporate documentid int4 10  √  null
document_right_person documentid int4 10  √  null
document_style documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
documentusageincontext documentid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_event eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename filenam varchar 2147483647  √  null
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename filename varchar 2147483647  √  null
document filename varchar 2147483647  √  null A digitális állomány neve.
image_filename filename varchar 2147483647  √  null
problem_image_with_cd_without_dbrecord filename varchar 2147483647  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd filename varchar 2147483647  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold filename varchar 2147483647  √  null
document filenameold varchar 50  √  null A régi fájlnév (ki lehet majd törölni).
problem_image_with_dbrecord_without_cd filenameold varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold filenameold varchar 50  √  null
document_about_film filmid int4 10  √  null A film azonosítója.
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename folder varchar 2147483647  √  null
document folder varchar 2147483647  √  null A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
image_filename folder varchar 2147483647  √  null
problem_image_with_cd_without_dbrecord folder varchar 2147483647  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd folder varchar 2147483647  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold folder varchar 2147483647  √  null
document formatimagecolorid int4 10  √  null Az eredeti kép színessége (színes, fekete-fehér).
problem_image_with_dbrecord_without_cd formatimagecolorid int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold formatimagecolorid int4 10  √  null
document formatimagepaperqualityid int4 10  √  null A papírkép papírmin?sége.
problem_image_with_dbrecord_without_cd formatimagepaperqualityid int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold formatimagepaperqualityid int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd formatimagepart int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold formatimagepart int4 10  √  null
document formatimagepartid int4 10  √  null A digitális kép az eredeti teljes képpel egyezik vagy annak csak egy része.
problem_image_with_dbrecord_without_cd formatimageratio int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold formatimageratio int4 10  √  null
document formatimageratioid int4 10  √  null A digitális kép az eredeti kép méretével megegyezik, kicsinyített vagy nagyított változata.
document formatpageorientationid int4 10  √  null A kép orientációja (fekv? vagy álló).
problem_image_with_dbrecord_without_cd formatpageorientationid int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold formatpageorientationid int4 10  √  null
document_genre genreid int4 10  √  null A m?faj azonosítója.
document height_cm varchar 50  √  null A kép magassága cm-ben.
problem_image_with_dbrecord_without_cd height_cm varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold height_cm varchar 50  √  null
document height_pixel varchar 50  √  null A kép magassága pixelben.
problem_image_with_dbrecord_without_cd height_pixel varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold height_pixel varchar 50  √  null
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename id int4 10  √  null
problem_image_with_cd_without_dbrecord id int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd id int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold id int4 10  √  null
document imagetypeid int4 10  √  null A kép típusa.
problem_image_with_dbrecord_without_cd imagetypeid int4 10  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold imagetypeid int4 10  √  null
document inventorynumber varchar 20  √  null A kép filmarchívumi leltári száma.
problem_image_with_dbrecord_without_cd inventorynumber varchar 20  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold inventorynumber varchar 20  √  null
documentusageincontext ispartofcd bool 1  √  false A kép része-e a korszak, kontextus cd-jének vagy sem.
document_about_location locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
document note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
document_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
document_right_person note_eng varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd note_eng varchar 255  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold note_eng varchar 255  √  null
document note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
document_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
document_right_person note_hun varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_cd note_hun varchar 255  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold note_hun varchar 255  √  null
document_about_periodics periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_right_person personnameid int4 10  √  null
document_by_corporate_role rank int4 10  √  null A testület-szerep sorrendje.
document_by_person_role rank int4 10  √  null A személy-szerep sorrendje.
document_right_corporate rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatefromprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightdatefromprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatetoprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightdatetoprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightid int4 10  √  null
document_right_person rightid int4 10  √  null
document_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_by_person_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename rootpath varchar 100  √  null
document rootpath varchar 100  √  null A digitális állományt tároló könyvtár neve (ez elvault, a visszakereshet?ség miatt kell egy darabig megtartani).
problem_image_with_dbrecord_without_cd rootpath varchar 100  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold rootpath varchar 100  √  null
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename samebigid int4 10  √  null
image_filename samebigid int4 10  √  null
document_genre segmentisok bool 1  √  false A digitális állományra jellemz?-e m?faji besorolás vagy sem.
document_style segmentisok bool 1  √  false A digitális állomány jellemz?-e a stílusbesorolásra vagy sem.
check_same_filename_diff_folder_document_image_filename smallornot bool 1  √  null
image_filename smallornot bool 1  √  null
document_about_sound soundid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_style styleid int4 10  √  null A stílus azonosítója.
document_about_subject subjectid int4 10  √  null A kulcsszó azonosítója.
document_about_subject topicplaceindocumentid int4 10  √  null A kulcsszóval leírt dolog pozíciója képen.
document width_cm varchar 50  √  null A kép szélessége cm-ben.
problem_image_with_dbrecord_without_cd width_cm varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold width_cm varchar 50  √  null
document width_pixel varchar 50  √  null A kép szélessége pixelben.
problem_image_with_dbrecord_without_cd width_pixel varchar 50  √  null
problem_image_with_dbrecord_without_filenameold width_pixel varchar 50  √  null