Table mkt.image.document
A kép alapadatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('image.document_id_seq'::regclass)
document_about_article.documentid document_about_article_doc_fkey R
document_about_book.documentid document_about_book_img_fkey R
document_about_corporate.documentid document_about_corporate_img_fkey R
document_about_event.documentid document_about_event_img_fkey R
document_about_film.documentid document_about_film_img_fkey R
document_about_image.imageid document_about_image_img_fkey R
document_about_image.imageid document_about_image_img_fkey R
document_about_image.imageid film_about_image_image_fkey R
document_about_image.imageid document_about_image_img_fkey R
document_about_location.documentid document_about_location_img_fkey R
document_about_periodics.documentid document_about_periodics_img_fkey R
document_about_person.documentid document_about_person_img_fkey R
document_about_sound.documentid document_about_sound_img_fkey R
document_about_subject.documentid document_about_subject_doc_fkey R
document_by_corporate_role.documentid document_by_corporate_doc_fkey R
document_by_person_role.documentid document_by_person_doc_fkey R
document_genre.documentid document_genre_doc_fkey R
document_haspart_image.imageid document_haspart_image_img_fkey R
document_haspart_image.imageid document_haspart_image_img_fkey R
document_haspart_image.imageid document_haspart_image_img_fkey R
document_right_corporate.documentid document_right_corp_doc_fkey R
document_right_person.documentid document_right_pers_doc_fkey R
document_style.documentid document_style_doc_fkey R
documentusageincontext.documentid document_context_doc_fkey R
image_filename.id Implied Constraint R
A kép azonosítója.
rootpath varchar 100  √  null A digitális állományt tároló könyvtár neve (ez elvault, a visszakereshet?ség miatt kell egy darabig megtartani).
filenameold varchar 50  √  null A régi fájlnév (ki lehet majd törölni).
caption_hun varchar 255  √  null A képhez tartozó felirat magyarul.
caption_eng varchar 255  √  null A képhez tartozó felirat angolul.
note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
width_cm varchar 50  √  null A kép szélessége cm-ben.
height_cm varchar 50  √  null A kép magassága cm-ben.
width_pixel varchar 50  √  null A kép szélessége pixelben.
height_pixel varchar 50  √  null A kép magassága pixelben.
datecreated timestamp 29,6  √  null A kép keletkezésének dátuma.
datecreatedtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id document_dateprec_fkey R
A kép keletkezése dátumának id?pontossága.
imagetypeid int4 10  √  null
imagetype.id document_imagetype_fkey R
A kép típusa.
archivecallingnumber varchar 20  √  null A kép filmarchívumi raktári száma
inventorynumber varchar 20  √  null A kép filmarchívumi leltári száma.
formatimagepaperqualityid int4 10  √  null
formatimagepaperquality.id document_paperquality_fkey R
A papírkép papírmin?sége.
formatpageorientationid int4 10  √  null
formatpageorientation.id document_orientation_fkey R
A kép orientációja (fekv? vagy álló).
formatimagecolorid int4 10  √  null
formatimagecolor.id document_imagecolor_fkey R
Az eredeti kép színessége (színes, fekete-fehér).
formatimagepartid int4 10  √  null
formatimagepart.id document_imagepart_fkey R
A digitális kép az eredeti teljes képpel egyezik vagy annak csak egy része.
formatimageratioid int4 10  √  null
formatimageratio.id document_imageratio_fkey R
A digitális kép az eredeti kép méretével megegyezik, kicsinyített vagy nagyított változata.
contr int4 10  √  null segédmez?, törölhet?.
folder varchar 2147483647  √  null A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
filename varchar 2147483647  √  null A digitális állomány neve.

Table contained 3,027 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc document_pkey
datecreatedtimeprecisionid Performance Asc fki_document_dateprec_fkey
formatimagecolorid Performance Asc fki_document_imagecolor_fkey
formatimagepartid Performance Asc fki_document_imagepart_fkey
formatimageratioid Performance Asc fki_document_imageratio_fkey
imagetypeid Performance Asc fki_document_imagetype_fkey
formatpageorientationid Performance Asc fki_document_orientation_fkey
formatimagepaperqualityid Performance Asc fki_document_paperquality_fkey

Close relationships  within of separation: