SchemaSpy Analysis of mkt.location - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:32 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.location contains 44 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
location datefrom date 13  √  null A hely létezésének els? ismert dátuma.
location datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A hely létezése els? ismert dátumának id?pontossága.
location dateinmax date 13  √  null A hely létezésének legutosló ismert dátuma (ezt a mez?t akkor kell tölteni, amikor nem tudni pontosan/biztosan a hely megsz?nésének dátumát).
location dateinmaxtimeprecisionid int4 10  √  null A hely létezése legutolsó ismert dátumának id?pontossága.
location dateinmin date 13  √  null A hely létezésének els? ismert dátuma.
location dateinmintimeprecisionid int4 10  √  null A hely létezése els? ismert dátumának id?pontossága.
location dateto date 13  √  null A hely megsz?nésének dátuma.
location datetotimeprecisionid int4 10  √  null A hely megsz?nése dátumának id?pontossága.
location description_eng text 2147483647  √  null A hely rövid leírása, jellemzése angolul.
location description_hun text 2147483647  √  null A hely rövid leírása, jellemzése magyarul.
location geographicaladdresstypeid int4 10  √  null A közterület esetén a közterület típusa (tér, utca, sétány).
location id serial 10  √  nextval('location.location_id_seq'::regclass) A hely azonosítója.
location locationprecisionid int4 10  √  null A helypontosság típusa.
location name_redund varchar 255  √  null Redundáns helynév, a rekord (hely) gyors emberi felismerésére szolgál.
location oldid int4 10  √  null A hely régi azonosítója, redundáns, ellen?rzés után törölni kell.
location_image filename varchar 2147483647  √  null A digitális képi állomány neve.
location_image folder varchar 2147483647  √  null A képi állományt tartalmazó könyvtár neve.
location_image imagetypeid int4 10  √  null A kép típusa (címer, zászló).
location_image locationid int4 10  √  null A hely azonosítója.
location_location datefrom date 13  √  null A kapcsolat kezd? dátuma.
location_location datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A helyek közti kapcsolat kezd? dátumának id?pontossága.
location_location datetimeprecisionid int4 10  √  null A helyek közti kapcsolat záró dátumának id?pontossága.
location_location dateto date 13  √  null A helyek közti kapcsolat záró dátuma.
location_location locationid int4 10  √  null A hely azonosítója.
location_location relatedlocationid int4 10  √  null A kapcsolódó hely azonosítója.
location_location relationid int4 10  √  null A kapcsolat azonosítója.
location_name artificialidentifier_hun varchar 50  √  null Az azonos helynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges azonosító jel.
location_name datefrom date 13  √  null A helynév használatának kezd? dátuma.
location_name datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A helynévhasználat kezd?dátumának id?pontossága.
location_name dateinmax date 13  √  null A helynévhasználat legkés?bbi ismert dátuma (ezt a mez?t akkor kell tölteni, ha nem tudni biztosan/pontosan a záródátumot).
location_name dateinmaxtimeprecisionid int4 10  √  null A helynévhasználat legkés?bbi ismert dátumának id?pontossága.
location_name dateinmin date 13  √  null A helynévhasználat legkorábbi ismert dátuma (ezt a mez?t akkor kell tölteni, ha nem tudni a pontos kezd? dátumot).
location_name dateinmintimeprecisionid int4 10  √  null A helynévhasználat legkorábbi ismert dátumának id?pontossága.
location_name dateto date 13  √  null A helynévhasználat záró dátuma.
location_name datetotimeprecisionid int4 10  √  null A helynévhasználat záró dátumának id?pontossága.
location_name geographicaladdresstypeid int4 10  √  null A közterületi nevek köznévi részének azonosítója (utca, tér stb.).
location_name id serial 10  √  nextval('location.location_name_id_seq'::regclass) A helyszínnév azonosítója.
location_name locationid int4 10  √  null A hely azonosítója.
location_name locationnametypeid int4 10  √  null A helynév típusa.
location_name name_eng varchar 255  √  null A helynév angolul (ezt át kell alakítani, egy név mez? kell, a hozzá tartozó nyelv-értékkel).
location_name name_hun varchar 255  √  null A helyszínnév
location_name oldlocationid int4 10  √  null A hely régi azonosítója (redundáns, ellen?rzés után törölni kell).
location_name oldlocationnameid int4 10  √  null A helynév régi azonosítója (redundáns, ellen?rzés után törölni kell).
location_name preferrednameornot bool 1  √  false A helynév preferált név-e vagy sem (a helynévlistákban a preferált nevet kell használni).