Table mkt.location.location
A helyek, helyszínek, földrajzi entitások alapadatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('location.location_id_seq'::regclass)
location_image.locationid location_image_locid_fkey R
location_name.locationid location_fkey R
location_name.id Implied Constraint R
A hely azonosítója.
name_redund varchar 255  √  null Redundáns helynév, a rekord (hely) gyors emberi felismerésére szolgál.
geographicaladdresstypeid int4 10  √  null A közterület esetén a közterület típusa (tér, utca, sétány).
locationprecisionid int4 10  √  null A helypontosság típusa.
oldid int4 10  √  null A hely régi azonosítója, redundáns, ellen?rzés után törölni kell.
datefrom date 13  √  null A hely létezésének els? ismert dátuma.
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A hely létezése els? ismert dátumának id?pontossága.
dateinmin date 13  √  null A hely létezésének els? ismert dátuma.
dateinmintimeprecisionid int4 10  √  null A hely létezése els? ismert dátumának id?pontossága.
dateinmax date 13  √  null A hely létezésének legutosló ismert dátuma (ezt a mez?t akkor kell tölteni, amikor nem tudni pontosan/biztosan a hely megsz?nésének dátumát).
dateinmaxtimeprecisionid int4 10  √  null A hely létezése legutolsó ismert dátumának id?pontossága.
dateto date 13  √  null A hely megsz?nésének dátuma.
datetotimeprecisionid int4 10  √  null A hely megsz?nése dátumának id?pontossága.
description_hun text 2147483647  √  null A hely rövid leírása, jellemzése magyarul.
description_eng text 2147483647  √  null A hely rövid leírása, jellemzése angolul.

Table contained 22,647 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc location_pkey

Close relationships  within of separation: