Table mkt.location.location_name
A helyszínnevek alapadatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('location.location_name_id_seq'::regclass)
corporate_address.geographicaladdressnameid corporates_addresses_streetname_fkey R
corporate_address.settlementnameid corporates_addresses_settlementname_fkey R
corporate_location.locationnameid orporates_locations_locname_fkey R
document_about_location.locationnameid articles_about_locations_loc_fkey R
document_about_location.locationnameid books_about_locations_locname_fkey R
document_about_location.locationnameid film_about_location_lname_fkey R
document_about_location.locationnameid document_about_location_lname_fkey R
document_about_location.locationnameid document_about_location_lname_fkey R
document_productionplace.locationnameid film_productionplace_locname_fkey R
event_filmfestival.locationnameid event_filmfestival_locname_fkey R
event_location.locationnameid events_locations_locname_fkey R
location.id Implied Constraint R
location_nameusageincontextfilm.locationnameid location_nameusageincontextfilm_locname_fkey R
locationnameusageincontext.locationnameid locationnameusageincontext_lname_fkey R
locationnameusageincontextfilm.locationnameid locations_namesusageincontextfilm_locname_fkey R
person.birthlocationnameid person_birthlname_fkey R
person.deathlocationnameid person_deathlname_fkey R
A helyszínnév azonosítója.
name_hun varchar 255  √  null A helyszínnév
name_eng varchar 255  √  null A helynév angolul (ezt át kell alakítani, egy név mez? kell, a hozzá tartozó nyelv-értékkel).
geographicaladdresstypeid int4 10  √  null
geographicaladdresstype.id location_name_geoaddresstype_fkey R
A közterületi nevek köznévi részének azonosítója (utca, tér stb.).
locationnametypeid int4 10  √  null
locationnametype.id location_name_locnametype_fkey R
A helynév típusa.
locationid int4 10  √  null
location.id location_fkey R
A hely azonosítója.
oldlocationnameid int4 10  √  null A helynév régi azonosítója (redundáns, ellen?rzés után törölni kell).
oldlocationid int4 10  √  null A hely régi azonosítója (redundáns, ellen?rzés után törölni kell).
datefrom date 13  √  null A helynév használatának kezd? dátuma.
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id location_name_fromprec_fkey R
A helynévhasználat kezd?dátumának id?pontossága.
dateinmin date 13  √  null A helynévhasználat legkorábbi ismert dátuma (ezt a mez?t akkor kell tölteni, ha nem tudni a pontos kezd? dátumot).
dateinmintimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id location_name_inminprec_fkey R
A helynévhasználat legkorábbi ismert dátumának id?pontossága.
dateinmax date 13  √  null A helynévhasználat legkés?bbi ismert dátuma (ezt a mez?t akkor kell tölteni, ha nem tudni biztosan/pontosan a záródátumot).
dateinmaxtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id location_name_inmaxprec_fkey R
A helynévhasználat legkés?bbi ismert dátumának id?pontossága.
dateto date 13  √  null A helynévhasználat záró dátuma.
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id location_name_toprec_fkey R
A helynévhasználat záró dátumának id?pontossága.
preferrednameornot bool 1  √  false A helynév preferált név-e vagy sem (a helynévlistákban a preferált nevet kell használni).
artificialidentifier_hun varchar 50  √  null Az azonos helynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges azonosító jel.

Table contained 22,802 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc location_name_pkey
locationid Performance Asc fki_location_fkey
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_location_name_fromprec_fkey
geographicaladdresstypeid Performance Asc fki_location_name_geoaddresstype_fkey
dateinmaxtimeprecisionid Performance Asc fki_location_name_inmaxprec_fkey
dateinmintimeprecisionid Performance Asc fki_location_name_inminprec_fkey
locationnametypeid Performance Asc fki_location_name_locnametype_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_location_name_toprec_fkey

Close relationships  within of separation: