SchemaSpy Analysis of mkt.periodics - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:32 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.periodics contains 121 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
cdrom dateissued date 13  √  null A cd-rom kibocsátásának dátuma.
cdrom dateissuedtimeprecisionid int4 10  √  null A cd-rom kibocsátása dátumának id?pontossága.
cdrom id serial 10  √  nextval('periodics.cdrom_id_seq'::regclass) A cd-rom azonosítója.
cdrom title_eng varchar 2147483647  √  null A cd-rom címe angolul.
cdrom title_hun varchar 2147483647  √  null A cd-rom címe magyarul.
check_document_relateddocument_without_reldocument archivecallingnumber varchar 50  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument datefrequencyid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument dateissuedfrom date 13  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument dateissuedfromtimeprecisionid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument dateissuedto date 13  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument dateissuedtotimeprecisionid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument description_eng text 2147483647  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument description_hun text 2147483647  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument documentid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument filmprofessionalperiodicsornot bool 1  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument haspart_eng varchar 50  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument haspart_hun varchar 50  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument id int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument inventorynumber varchar 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument locationnameid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument note_eng text 2147483647  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument note_hun text 2147483647  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument relateddocumentid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument relationid int4 10  √  null
check_document_relateddocument_without_reldocument title varchar 255  √  null
document archivecallingnumber varchar 50  √  null A periodika filmarchívumi raktári száma.
document datefrequencyid int4 10  √  null A periodika megjelenésének gyakorisága.
document dateissuedfrom date 13  √  null A periodika kibocsátásának kezd? dátuma.
document dateissuedfromtimeprecisionid int4 10  √  null A periodika kibocsátása kezd? dátumának id?pontossága.
document dateissuedto date 13  √  null A periodika kibocsátásának utolsó dátuma.
document dateissuedtotimeprecisionid int4 10  √  null A periodika kibocsátása dátumának id?pontossága.
document description_eng text 2147483647  √  null A peridoka rövid leírása angolul.
document description_hun text 2147483647  √  null A peridoka rövid leírása magyarul.
document filmprofessionalperiodicsornot bool 1  √  false A periodika filmszakmai jelleg?-e vagy sem.
document haspart_eng varchar 50  √  null A periodikának milyen részei vannak (például filmm?sor blokk), angolul.
document haspart_hun varchar 50  √  null A periodikának milyen részei vannak (például filmm?sor blokk), magyarul.
document id serial 10  √  nextval('periodics.document_id_seq'::regclass) A periodika azonosítója.
document inventorynumber varchar 10  √  null A periodika filmarchívumi leltári száma.
document locationnameid int4 10  √  null A periodika kiadásának helyszínének neve.
document note_eng text 2147483647  √  null Megjegyzés angolul.
document note_hun text 2147483647  √  null Megjegyzés magyarul.
document_about_book bookid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_book documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_subject documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_subject subjectid int4 10  √  null A kulcsszó azonosítója.
document_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_by_corporate_role documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_by_corporate_role roledatefrom date 13  √  null Az adott tevékenység kezd? dátuma.
document_by_corporate_role roledatefromtimeprecisionid int4 10  √  null Az adott tevékenység kezd? dátumának id?pontossága.
document_by_corporate_role roledateto date 13  √  null Az adott tevékenység záró dátuma.
document_by_corporate_role roledatetotimeprecisionid int4 10  √  null Az adott tevékenység záró dátumának id?pontossága.
document_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_by_person_role documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_by_person_role rank int4 10  √  null A személy-szerep páros sorrendje.
document_by_person_role roledatefrom date 13  √  null A tevékenység kezd? dátuma.
document_by_person_role roledatefromtimeprecisionid int4 10  √  null A tevékenység kezd? dátumának id?pontossága.
document_by_person_role roledateto date 13  √  null A tevékenység záró dátuma.
document_by_person_role roledatetotimeprecisionid int4 10  √  null A tevékenység záró dátumának id?pontossága.
document_by_person_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_formatextentsize dateissuedfrom date 13  √  null A méretek kezdetének dátuma.
document_formatextentsize dateissuedfromtimeprecisionid int4 10  √  null A méretek kezd? dátumának id?pontossága.
document_formatextentsize dateissuedto date 13  √  null A méretek záró dátuma.
document_formatextentsize dateissuedtotimeprecisionid int4 10  √  null A méretek záró dátumának id?pontossága.
document_formatextentsize documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_formatextentsize unit varchar 10  √  null A megadott méretek mértékegysége.
document_formatextentsize value int4 10  √  null A periodika méretei.
document_genre documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_genre genreid int4 10  √  null A m?faj azonosítója.
document_haspart_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_haspart_image issueid int4 10  √  null A periodikaszám azonosítója.
document_language documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_language languageid int4 10  √  null A nyelv azonosítója.
document_maintopic documentid int4 10  √  null
document_maintopic maintopicid int4 10  √  null
document_maintopic segmentisok bool 1  √  false
document_relateddocument documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_relateddocument relateddocumentid int4 10  √  null A kapcsolódó periodika azonosítója.
document_relateddocument relationid int4 10  √  null A kapcsolat azonosítója.
document_relateddocument title_redund varchar 255  √  null Valamelyik periodika redundáns címe. (Ezt lehet használni a tábla adatainak tisztításához. Utána törölni lehet.)
document_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
document_right_corporate documentid int4 10  √  null
document_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
document_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
document_right_corporate rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatefromprecision int4 10  √  null
document_right_corporate rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatetoprecision int4 10  √  null
document_right_corporate righttypeid int4 10  √  null
document_right_person documentid int4 10  √  null
document_right_person note_eng varchar 50  √  null
document_right_person note_hun varchar 50  √  null
document_right_person personnameid int4 10  √  null
document_right_person rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatefromprecision int4 10  √  null
document_right_person rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatetoprecision int4 10  √  null
document_right_person righttypeid int4 10  √  null
document_style documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_style styleid int4 10  √  null A stílusérték azonosítója.
document_title datefrom date 13  √  null A periodika címének kezd? dátuma.
document_title datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A periodikacím kezd? dátumának id?pontossága.
document_title dateto date 13  √  null A periodika címének záró dátuma.
document_title datetotimeprecisionid int4 10  √  null A periodikacím záró dátumának id?pontossága.
document_title documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_title id serial 10  √  nextval('periodics.document_title_id_seq'::regclass) A periodikacím azonosítója.
document_title preferredtitleornot bool 1  √  false A periodikacím preferált cím-e vagy sem.
document_title title_eng varchar 150  √  null A periodika címe angolul.
document_title title_hun varchar 150  √  null A periodika címe magyarul
document_title titletypeid int4 10  √  null A periodika címének típusa.
issue dateissued date 13  √  null A periodikaszám megjelenésének dátuma.
issue dateissuedprecisionid int4 10  √  null A periodikaszám megjelenési dátumának id?pontossága.
issue documentid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
issue id serial 10  √  nextval('periodics.issue_id_seq'::regclass) A periodikaszám azonosítója.
issue issuenumber varchar 10  √  null A periodikaszám számjelzése.
issue volume varchar 10  √  null A periodikaszám kötetjelzése.
languageusageincontext languageid int4 10  √  null A nyelv azonosítója.
web id serial 10  √  nextval('periodics.web_id_seq'::regclass) A webes periodika azonosítója.
web title_eng varchar 2147483647  √  null A webes periodika címe angolul.
web title_hun varchar 2147483647  √  null A webes periodika címe magyarul.
web url varchar 2147483647  √  null A webes periodika elérhet?sége (url).