Table mkt.periodics.document
A (hagyományos, papír alapú) periodika alapadatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('periodics.document_id_seq'::regclass)
document_about_book.documentid documents_about_books_doc_fkey R
document_about_periodic.periodicsid document_about_periodics_peri_fkey R
document_about_periodics.periodicsid articles_about_periodics_per_fkey R
document_about_periodics.periodicsid books_about_periodics_peri_fkey R
document_about_periodics.periodicsid film_about_periodics_per_fkey R
document_about_periodics.periodicsid document_about_periodics_peri_fkey R
document_about_subject.documentid documents_about_subjects_doc_fkey R
document_by_corporate_role.documentid document_by_corporate_role_doc_fkey R
document_by_person_role.documentid document_by_person_role_doc_fkey R
document_formatextentsize.documentid documents_formatextentsizes_doc_fkey R
document_genre.documentid documents_genres_doc_fkey R
document_in_periodics.periodicsid document_in_periodics_peri_fkey R
document_language.documentid documents_languages_doc_fkey R
document_maintopic.documentid periodics_maintopic_per_fkey R
document_relateddocument.documentid documents_relateddocuments_doc_fkey R
document_relateddocument.relateddocumentid documents_relateddocuments_reldoc_fkey R
document_right_corporate.documentid periodics_right_corporate_per_fkey R
document_right_person.documentid periodics_right_person_per_fkey R
document_style.documentid document_style_doc_fkey R
document_title.documentid document_title_doc_fkey R
event_periodics.periodicsid events_periodics_perio_fkey R
issue.documentid issue_fkey R
zperiodics_document_relatedpartnerdocument.documentid document_relatedpartnerdocument_doc_fkey R
zperiodics_document_relatedpartnerdocument.partnerdocumentid document_relatedpartnerdocument_reldoc_fkey R
A periodika azonosítója.
haspart_hun varchar 50  √  null A periodikának milyen részei vannak (például filmm?sor blokk), magyarul.
haspart_eng varchar 50  √  null A periodikának milyen részei vannak (például filmm?sor blokk), angolul.
dateissuedfrom date 13  √  null A periodika kibocsátásának kezd? dátuma.
dateissuedfromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id document_fromprec_fkey R
A periodika kibocsátása kezd? dátumának id?pontossága.
dateissuedto date 13  √  null A periodika kibocsátásának utolsó dátuma.
dateissuedtotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id document_toprec_fkey R
A periodika kibocsátása dátumának id?pontossága.
datefrequencyid int4 10  √  null
datefrequency.id document_datefreq_fkey R
A periodika megjelenésének gyakorisága.
note_hun text 2147483647  √  null Megjegyzés magyarul.
note_eng text 2147483647  √  null Megjegyzés angolul.
inventorynumber varchar 10  √  null A periodika filmarchívumi leltári száma.
archivecallingnumber varchar 50  √  null A periodika filmarchívumi raktári száma.
filmprofessionalperiodicsornot bool 1  √  false A periodika filmszakmai jelleg?-e vagy sem.
description_hun text 2147483647  √  null A peridoka rövid leírása magyarul.
description_eng text 2147483647  √  null A peridoka rövid leírása angolul.
locationnameid int4 10  √  null A periodika kiadásának helyszínének neve.

Table contained 520 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc document_pkey
datefrequencyid Performance Asc fki_document_datefreq_fkey
dateissuedfromtimeprecisionid Performance Asc fki_document_fromprec_fkey
dateissuedtotimeprecisionid Performance Asc fki_document_toprec_fkey

Close relationships  within of separation: