SchemaSpy Analysis of mkt.person - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:32 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.person contains 104 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
person birthlocationnameid int4 10  √  null A személy születési helyszíne.
person canbedeleted bool 1  √  false A rekord törölhet?ségét jelz?, adminsztratív mez?, már nincs sszükség rá, törölni lehet.
person datebirth timestamp 29,6  √  null A személy születési ideje (dátuma).
person datebirthtimeprecisionid int4 10  √  null A személy születési dátumának id?pontossága.
person datedeath timestamp 29,6  √  null A személy halálának ideje (dátuma).
person datedeathtimeprecisionid int4 10  √  null A személy halála dátumának id?pontossága.
person deathlocationnameid int4 10  √  null A személy elhalálozási helyszíne.
person genderid int4 10  √  null A személy neme.
person id serial 10  √  nextval('person.person_id_seq'::regclass) A személy azonosítója.
person name_redund varchar 50  √  null Redundáns névmez?, a rekord (személy) gyors emberi azonosítására szolgáló adinisztratív mez?.
person note_hun varchar 255  √  null Adminisztratív célú, nem nyilvános megjegyzés(ek), magyarul.
person personimportanceid int4 10  √  null A személy filmtörténeti vagy másfajta jelent?ségének jelzésére szolgáló mez? (kötött listából lehet választani).
person profession_eng varchar 100  √  null A személy legfontosabb tevékenységeinek, foglalkozásainak rövid jelzése (a beazonosíthatóság végett), angolul.
person profession_hun varchar 100  √  null A személy legfontosabb tevékenységeinek, foglalkozásainak rövid jelzése (a beazonosíthatóság végett), magyarul.
person_biography biography_eng text 2147483647  √  null A személy életrajza angolul.
person_biography biography_hun text 2147483647  √  null A személy életrajza, magyarul (egy személyhez lehet több rekord is rendelve).
person_biography contextid int4 10  √  null Az életrajzhoz tartozó jelzés arról, hogy molyen kontextushoz tartozik. Adategyesítés után ez a mez? törölhet?, a CD-sorozat esetében még volt értelme, de egységes adatbázisban fölösleges.
person_biography personid int4 10  √  null A személy azonosítója.
person_contact contact varchar 150  √  null Az elérhet?ség teljes tartalma.
person_contact contacttypeid int4 10  √  null Az elérhet?ség típusa (telefon, postacím stb.).
person_contact datefrom date 13  √  null Mett?l érvényes az adott elérhet?ség (dátum).
person_contact datefromtimeprecisionid int4 10  √  null Az elérhet?ségi adat kezd?dátumának id?pontossága.
person_contact dateto timestamp 29,6  √  null Az elérhet?ség érvényességének, ismertségének záródátuma.
person_contact datetotimeprecisionid int4 10  √  null Az elérhet?ségi adat záródátumának id?pontossága.
person_contact personid int4 10  √  null A személy azonosítója.
person_name artificialidentifier_eng varchar 60  √  null Az azonos személynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges névelem angolul, amit archivátorok ragasztanak a névhez, és a személy a valóságban sosem használja.
person_name artificialidentifier_hun varchar 60  √  null Az azonos személynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges névelem magyarul, amit archivátorok ragasztanak a névhez, és a személy a valóságban sosem használja.
person_name firstname varchar 50  √  null Keresztnév.
person_name husbandname_eng varchar 50  √  null A férjezett név angolul (Mrs. Kovács).
person_name husbandname_hun varchar 50  √  null A férjezett név magyarul (Kovács Béláné).
person_name husbandname_prefix_eng varchar 25  √  null A férjezett név el?tti névelem angolul (dr, Count).
person_name husbandname_prefix_hun varchar 25  √  null A férjezett név el?tti névelem magyarul (dr, ifj, id).
person_name id serial 10  √  nextval('person.person_name_id_seq'::regclass) A név azonosítója.
person_name infix_eng varchar 25  √  null A családnév és a keresztnév között használt névelem angolul, ami lehet becenév, jelz? is (G., von).
person_name infix_hun varchar 25  √  null A családnév és a keresztnév között használt névelem magyarul, ami lehet becenév, jelz? is (G., Feró, Bunyós).
person_name name_redund varchar 50  √  null A teljes névalak, ami redundáns, az adatbáziskezelés során a rekordok (nevek) gyors emberi azonosítására szolgáló mez?.
person_name nametypeid int4 10  √  null A személynév típusa (férjezett név, leánykori név, m?vésznév).
person_name note_hun varchar 50  √  null Adminisztratív célokat szolgáló megjegyzés.
person_name personid int4 10  √  null A személy azonosítója.
person_name preferrednameornot bool 1  √  false A név preferált névalak-e vagy sem. Akkor van jelent?sége, amikor több neve van egy személynek, és ki kell jelölni, hogy ezek közül melyik a preferált névalak (amit pl. a személylistákban meg lehet adni).
person_name prefix_eng varchar 25  √  null A család- és keresztnevek el?tti névelem, angolul (junior, dr, sir).
person_name prefix_hun varchar 25  √  null A család- és keresztnevek el?tti névelem, magyarul (id, ifj, dr, gróf stb.).
person_name suffix_eng varchar 25  √  null A család- és keresztnevek után következ? névelem angolul (Junior).
person_name suffix_hun varchar 25  √  null A család- és keresztnevek után következ? névelem magyarul (néhai, gróf).
person_name surname varchar 50  √  null Családnév.
person_name surnamefirstnameorder bool 1  √  false Annak jelzése, hogy milyen (keleti vagy nyugati) névsorrendr?l van szó. Mivel ez nem a névhez, hanem a névhasználathoz, a név kontextusához tartozik, így fölösleges mez?, törölni lehet.
person_name surnamefirstnameorderpresentation bool 1  √  false Annak jelzése, hogy milyen (keleti vagy nyugati) névsorrendben kell a nevet megjeleníteni. Mivel ez nem a névhez, hanem a névhasználathoz, a név kontextusához tartozik, így fölösleges mez?, törölni lehet.
personname_eng_hunorder concat text 2147483647  √  null
personname_eng_hunorder firstname varchar 50  √  null
personname_eng_hunorder husbandname varchar 50  √  null
personname_eng_hunorder husbandname_prefix varchar 25  √  null
personname_eng_hunorder id int4 10  √  null
personname_eng_hunorder infix varchar 25  √  null
personname_eng_hunorder leadingnameornot bool 1  √  null
personname_eng_hunorder personid int4 10  √  null
personname_eng_hunorder prefix varchar 25  √  null
personname_eng_hunorder suffix varchar 25  √  null
personname_eng_hunorder surname varchar 50  √  null
personname_engorder concat text 2147483647  √  null
personname_engorder firstname varchar 50  √  null
personname_engorder husbandname varchar 50  √  null
personname_engorder husbandname_prefix varchar 25  √  null
personname_engorder id int4 10  √  null
personname_engorder infix varchar 25  √  null
personname_engorder leadingnameornot bool 1  √  null
personname_engorder personid int4 10  √  null
personname_engorder prefix varchar 25  √  null
personname_engorder suffix varchar 25  √  null
personname_engorder surname varchar 50  √  null
personname_hunorder concat text 2147483647  √  null
personname_hunorder firstname varchar 50  √  null
personname_hunorder husbandname varchar 50  √  null
personname_hunorder husbandname_prefix varchar 25  √  null
personname_hunorder id int4 10  √  null
personname_hunorder infix varchar 25  √  null
personname_hunorder leadingnameornot bool 1  √  null
personname_hunorder personid int4 10  √  null
personname_hunorder prefix varchar 25  √  null
personname_hunorder suffix varchar 25  √  null
personname_hunorder surname varchar 50  √  null
personname_preferred_engorder concat text 2147483647  √  null
personname_preferred_engorder personid int4 10  √  null
personname_preferred_hunorder concat text 2147483647  √  null
personname_preferred_hunorder personid int4 10  √  null
personusageincontext contextid int4 10  √  null A kontextus (filmtörténeti szegmens, korszak) azonosítója.
personusageincontext personid int4 10  √  null A személy azonosítója.
zcheck_person_without_personname administrativenote varchar 255  √  null
zcheck_person_without_personname birthlocationnameid int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname canbedeleted bool 1  √  null
zcheck_person_without_personname datebirth timestamp 29,6  √  null
zcheck_person_without_personname datebirthtimeprecisionid int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname datedeath timestamp 29,6  √  null
zcheck_person_without_personname datedeathtimeprecisionid int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname deathlocationnameid int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname genderid int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname id int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname name_redund varchar 50  √  null
zcheck_person_without_personname personimportanceid int4 10  √  null
zcheck_person_without_personname profession_eng varchar 100  √  null
zcheck_person_without_personname profession_hun varchar 100  √  null
zproblem_with_person_biography biography_eng text 2147483647  √  null
zproblem_with_person_biography biography_hun text 2147483647  √  null
zproblem_with_person_biography contextid int4 10  √  null
zproblem_with_person_biography personid int4 10  √  null