SchemaSpy Analysis of mkt.person Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:32 CET 2014
Database Type: PostgreSQL - 9.3.5 SourceForge.net


XML Representation
Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts)

Table / View Children Parents Columns Rows Comments
person 4 6 14 26,971 A személyek alapadatai (nem, születés, halál).
person_biography 2 4 2,129 A személyekr?l írt életrajzok (angolul, magyarul).
person_contact 4 7 13 Ez a tábla így nem túl informatív, reménytelen lenne teljessé tenni és naprakészen tartani, ezért fölöslegesnek t?nik.
person_name 37 2 22 30,412 A személyek nevei (a közneves névelemekre külön angol és magyar mez?kkel).
personname_eng_hunorder 11 view Személynevek angolul, de nagybet?s családnévvel kezdve, vessz?vel elválasztva a többi névelemt?l.
personname_engorder 11 view Személynevek angol névrendben
personname_hunorder 11 view Személynevek magyar névrendben
personname_preferred_engorder 2 view Preferált személynevek angol névrendben (egy személyhez egy név tartozik)
personname_preferred_hunorder 2 view Preferált személynevek magyar névrendben (egy személyhez egy név tartozik)
personusageincontext 2 2 30,684 Melyik filmtörténeti kontextusban (CD-n) szerepeltek a személyek.
zcheck_person_without_personname 14 view
zproblem_with_person_biography 4 view
           
5 Tables     49 90,209  
7 Views     55