Table mkt.person.person_biography
A személyekr?l írt életrajzok (angolul, magyarul).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
personid int4 10  √  null
person.id person_biography_pers_fkey R
A személy azonosítója.
biography_hun text 2147483647  √  null A személy életrajza, magyarul (egy személyhez lehet több rekord is rendelve).
biography_eng text 2147483647  √  null A személy életrajza angolul.
contextid int4 10  √  null
context.id person_biography_cont_fkey R
Az életrajzhoz tartozó jelzés arról, hogy molyen kontextushoz tartozik. Adategyesítés után ez a mez? törölhet?, a CD-sorozat esetében még volt értelme, de egységes adatbázisban fölösleges.

Table contained 2,129 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
contextid Performance Asc fki_person_biography_cont_fkey
personid Performance Asc fki_person_bios_pers_fkey

Close relationships  within of separation: