Table mkt.person.person_contact
Ez a tábla így nem túl informatív, reménytelen lenne teljessé tenni és naprakészen tartani, ezért fölöslegesnek t?nik.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
personid int4 10  √  null
person.id person_contact_fkey R
A személy azonosítója.
contacttypeid int4 10  √  null
contacttype.id person_contact_ctype_fkey R
Az elérhet?ség típusa (telefon, postacím stb.).
contact varchar 150  √  null Az elérhet?ség teljes tartalma.
datefrom date 13  √  null Mett?l érvényes az adott elérhet?ség (dátum).
datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id person_contact_fromprec_fkey R
Az elérhet?ségi adat kezd?dátumának id?pontossága.
dateto timestamp 29,6  √  null Az elérhet?ség érvényességének, ismertségének záródátuma.
datetotimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id person_contact_tospec_fkey R
Az elérhet?ségi adat záródátumának id?pontossága.

Table contained 13 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
contacttypeid Performance Asc fki_person_contact_ctype_fkey
personid Performance Asc fki_person_contact_fkey
datefromtimeprecisionid Performance Asc fki_person_contact_fromprec_fkey
datetotimeprecisionid Performance Asc fki_person_contact_tospec_fkey

Close relationships  within of separation: