Table mkt.person.person_name
A személyek nevei (a közneves névelemekre külön angol és magyar mez?kkel).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('person.person_name_id_seq'::regclass)
corporate_person_position.personnameid corporate_person_position_pers_fkey R
document_about_person.personnameid articles_about_persons_per_fkey R
document_about_person.personnameid books_about_persons_persname_fkey R
document_about_person.personnameid film_about_person_persname_fkey R
document_about_person.personnameid document_about_person_pname_fkey R
document_about_person.personnameid document_about_person_pname_fkey R
document_award_person.personnameid film_award_person_pname_fkey R
document_by_corporate_role.corporatenameid document_by_corporate_corpname_fkey R
document_by_person_role.personnameid articles_by_persons_pers_fkey R
document_by_person_role.personnameid books_by_persons_persname_fkey R
document_by_person_role.personnameid film_by_person_role_pname_fkey R
document_by_person_role.personnameid document_by_person_pername_fkey R
document_by_person_role.personnameid document_by_person_role_persname_fkey R
document_by_person_role.personnameid radio_by_person_role_pname_fkey R
document_by_person_role.personnameid document_by_person_role_pname_fkey R
document_in_person_role.personnameid articles_in_persons_pname_fkey R
document_in_person_role.personnameid film_in_person_role_pname_fkey R
document_in_person_role.personnameid document_in_person_role_pname_fkey R
document_in_person_role_bgperson_bgrole.bg_personnameid film_in_bgperson_bgrole_pname_fkey R
document_right_person.personnameid articles_rights_persons_pname_fkey R
document_right_person.personnameid books_rights_persons_persname_fkey R
document_right_person.personnameid film_right_person_pname_fkey R
document_right_person.personnameid document_right_pers_pername_fkey R
document_right_person.personnameid periodics_right_person_pname_fkey R
document_right_person.personnameid document_right_person_pname_fkey R
event_person.personnameid events_persons_persname_fkey R
film_document_by_person_role_with_document_title.personnameid film_by_person_role_with_pname_fkey R
film_document_in_person_role_with_bgperson.bg_personnameid in_person_role_with_backgroundperson_bgpname_fkey R
film_document_in_person_role_with_bgperson.personnameid film_in_person_role_with_backgroundperson_pname_fkey R
hungarianfilmaward_person.personnameid hungarianfilmaward_person_pname_fkey R
person.id Implied Constraint R
segment_in_person_role.backgroundpersonnameid segment_in_person_role_bgpname_fkey R
segment_in_person_role.personnameid segment_in_person_role_pname_fkey R
segment_in_selectedperson.personnameid segment_in_selectedperson_pname_fkey R
segment_in_selectedperson_feature.personnameid segment_in_selectedperson_feature_pname_fkey R
series_by_person_role.personnameid series_by_person_role_pname_fkey R
series_right_person.personnameid series_right_person_pname_fkey R
zfilm_document_about_keyword_person.personnameid film_about_keyword_person_pname_fkey R
A név azonosítója.
personid int4 10  √  null
person.id person_name_fkey R
A személy azonosítója.
preferrednameornot bool 1  √  false A név preferált névalak-e vagy sem. Akkor van jelent?sége, amikor több neve van egy személynek, és ki kell jelölni, hogy ezek közül melyik a preferált névalak (amit pl. a személylistákban meg lehet adni).
name_redund varchar 50  √  null A teljes névalak, ami redundáns, az adatbáziskezelés során a rekordok (nevek) gyors emberi azonosítására szolgáló mez?.
prefix_hun varchar 25  √  null A család- és keresztnevek el?tti névelem, magyarul (id, ifj, dr, gróf stb.).
prefix_eng varchar 25  √  null A család- és keresztnevek el?tti névelem, angolul (junior, dr, sir).
firstname varchar 50  √  null Keresztnév.
infix_hun varchar 25  √  null A családnév és a keresztnév között használt névelem magyarul, ami lehet becenév, jelz? is (G., Feró, Bunyós).
infix_eng varchar 25  √  null A családnév és a keresztnév között használt névelem angolul, ami lehet becenév, jelz? is (G., von).
surname varchar 50  √  null Családnév.
suffix_hun varchar 25  √  null A család- és keresztnevek után következ? névelem magyarul (néhai, gróf).
suffix_eng varchar 25  √  null A család- és keresztnevek után következ? névelem angolul (Junior).
husbandname_prefix_hun varchar 25  √  null A férjezett név el?tti névelem magyarul (dr, ifj, id).
husbandname_prefix_eng varchar 25  √  null A férjezett név el?tti névelem angolul (dr, Count).
husbandname_hun varchar 50  √  null A férjezett név magyarul (Kovács Béláné).
husbandname_eng varchar 50  √  null A férjezett név angolul (Mrs. Kovács).
surnamefirstnameorder bool 1  √  false Annak jelzése, hogy milyen (keleti vagy nyugati) névsorrendr?l van szó. Mivel ez nem a névhez, hanem a névhasználathoz, a név kontextusához tartozik, így fölösleges mez?, törölni lehet.
surnamefirstnameorderpresentation bool 1  √  false Annak jelzése, hogy milyen (keleti vagy nyugati) névsorrendben kell a nevet megjeleníteni. Mivel ez nem a névhez, hanem a névhasználathoz, a név kontextusához tartozik, így fölösleges mez?, törölni lehet.
nametypeid int4 10  √  null
personnametype.id person_name_nametype_fkey R
A személynév típusa (férjezett név, leánykori név, m?vésznév).
artificialidentifier_hun varchar 60  √  null Az azonos személynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges névelem magyarul, amit archivátorok ragasztanak a névhez, és a személy a valóságban sosem használja.
artificialidentifier_eng varchar 60  √  null Az azonos személynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges névelem angolul, amit archivátorok ragasztanak a névhez, és a személy a valóságban sosem használja.
note_hun varchar 50  √  null Adminisztratív célokat szolgáló megjegyzés.

Table contained 30,412 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc personname_pkey
personid Performance Asc fki_person_name_fkey
nametypeid Performance Asc fki_person_name_nametype_fkey

Close relationships  within of separation: