SchemaSpy Analysis of mkt.sound - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:33 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.sound contains 107 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
document datecreated timestamp 29,6  √  null A hangfelvétel dátuma.
document datecreatedtimeprecisionid int4 10  √  null A hangfelvétel dátumának id?pontossága.
document description_eng varchar 255  √  null Rövid leírás angolul.
document description_hun varchar 255  √  null Rövid leírás magyarul.
document filename varchar 50  √  null A digitális állomány neve.
document formatsounddigitalversionid int4 10  √  null A digitális állomány típusa (wav, mp2 stb.).
document id serial 10  √  nextval('sound.document_id_seq'::regclass) A hangállomány azonosítója.
document iscompleteorpart bool 1  √  false Az eredeti hangállomány teljes egészében megvan digitálisan vagy csak részben.
document length varchar 50  √  null A hangállomány hossza (id?tartama).
document note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
document note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
document rootpath varchar 50  √  null A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
document soundtypeid int4 10  √  null A hangdokumentum típusa (zene, beszéd, zörej stb.).
document title_eng varchar 50  √  null A hangállomány címe angolul.
document title_hun varchar 50  √  null A hangállomány címe magyarul.
document_about_article articleid int4 10  √  null A cikk azonosítója.
document_about_article documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_book bookid int4 10  √  null A könyv azonosítója.
document_about_book documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_corporate corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_about_corporate documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_event documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_event eventid int4 10  √  null Az esemény azonosítója.
document_about_film documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_film filmid int4 10  √  null A film azonosítója.
document_about_image documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_image imageid int4 10  √  null A kép azonosítója.
document_about_location documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_location locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
document_about_periodic documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_periodic periodicsid int4 10  √  null A periodika azonosítója.
document_about_person documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_person personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_about_sound documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_sound soundid int4 10  √  null A másik hanganyag azonosítója.
document_about_subject documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_about_subject formatsynchronsoundid int4 10  √  null A hanganyagban van-e szinkron vagy nincs (vagy nincs adat).
document_about_subject framefrom int4 10  √  null A hangállományon belül a kulcsszó felbukkanásának kezd? frame értéke.
document_about_subject frameto int4 10  √  null A hangállományon belül a kulcsszó felbukkanásának záró frame értéke.
document_about_subject subjectid int4 10  √  null A kulcsszó azonosítója.
document_about_subject topicplaceindocumentid int4 10  √  null A (kulcsszóra) utalás típusa.
document_by_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_by_corporate_role documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_by_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_by_person_role documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_by_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_by_person_role rank int4 10  √  null Az egy dokumentumhoz kapcsolódó személy-szerep kett?s sorrendje.
document_by_person_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_genre documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_genre genreid int4 10  √  null A m?faj azonosítója.
document_genre segmentisok bool 1  √  false A digitális állományra is jellemz?-e a m?faji sajátosság vagy sem.
document_in_corporate_role corporatenameid int4 10  √  null A testületnév (és nem a testület) azonosítója.
document_in_corporate_role documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_in_corporate_role roleid int4 10  √  null A tevékenység, szerep azonosítója.
document_in_person_role documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_in_person_role personnameid int4 10  √  null A személynév (és nem a személy) azonosítója.
document_in_person_role roleid int4 10  √  null Az egy hanganyaghoz kapcsolódó személy-szerep kett?sök sorrendje.
document_maintopic documentid int4 10  √  null
document_maintopic maintopicid int4 10  √  null
document_maintopic segmentisok bool 1  √  false
document_right_corporate corporatenameid int4 10  √  null
document_right_corporate documentid int4 10  √  null
document_right_corporate note_eng varchar 50  √  null
document_right_corporate note_hun varchar 50  √  null
document_right_corporate rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_corporate rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_corporate rightid int4 10  √  null
document_right_person documentid int4 10  √  null
document_right_person note_eng varchar 50  √  null
document_right_person note_hun varchar 50  √  null
document_right_person personnameid int4 10  √  null
document_right_person rightdatefrom timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatefromtimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightdateto timestamp 29,6  √  null
document_right_person rightdatetotimeprecisionid int4 10  √  null
document_right_person rightid int4 10  √  null
document_style documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
document_style segmentisok bool 1  √  false A digitális hangállományra is jellemz?-e a stílusérték vagy sem.
document_style styleid int4 10  √  null A stílusérték azonosítója.
document_style styletypeid int4 10  √  null A stílustípus azonosítója.
documents_ispartof_sound documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
documents_ispartof_sound framefrom int4 10  √  null A befoglaló hanganyagon belül a kezd? frame érték.
documents_ispartof_sound frameto int4 10  √  null A befoglaló hanganyagon belül a záró frame érték.
documents_ispartof_sound soundid int4 10  √  null A befoglaló (másik) hanganyag azonosítója.
documentusageincontext contextid int4 10  √  null A kontextus azonosítója.
documentusageincontext documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
documentusageincontext ispartofcd bool 1  √  false A hanganyag rajta van-e a kontextus cd-jén.
languageusageincontext languageid int4 10  √  null A nyelv azonosítója.
locationnameusageincontext locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév (és nem a helyszín) azonosítója.
periodusageincontext periodid int4 10  √  null A korszak azonosítója.
segment datecreated date 13  √  null Az eredeti hanganyagrész létrehozásának dátuma.
segment datecreatedtimeprecisionid int4 10  √  null Az eredeti hanganyagrész létrehozása dátumának id?pontossága.
segment description_eng text 2147483647  √  null A hanganyagrész leírása angolul.
segment description_hun text 2147483647  √  null A hanganyagrész leírása magyarul.
segment documentid int4 10  √  null A hanganyag azonosítója.
segment filename varchar 50  √  null A digitális állomány neve.
segment framefrom int4 10  √  null A hanganyagon belül a hanganyagrész kezd? frame értéke.
segment frameto int4 10  √  null A hanganyagon belül a hanganyagrész záró frame értéke.
segment id int4 10  √  null A hanganyagrész azonosítója.
segment length varchar 50  √  null A digitális állomány hossza.
segment rank int4 10  √  null A hanganyaghoz tartozó részek sorrendje.
segment rootpath varchar 50  √  null A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
segment segmenttypeid int4 10  √  null A hanganyagrész típusa.
segment title_eng varchar 100  √  null A hanganyagrész címe angolul.
segment title_hun varchar 100  √  null A hanganyagrész címe magyarul.