Table mkt.sound.document
A hangállomány alapadatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('sound.document_id_seq'::regclass)
document_about_article.documentid document_fkey R
document_about_book.documentid document_about_book_doc_fkey R
document_about_corporate.documentid document_about_corporate_doc_fkey R
document_about_event.documentid document_about_event_doc_fkey R
document_about_film.documentid document_about_film_doc_fkey R
document_about_image.documentid document_about_image_doc_fkey R
document_about_location.documentid document_about_location_doc_fkey R
document_about_periodic.documentid document_about_periodics_doc_fkey R
document_about_person.documentid document_about_person_doc_fkey R
document_about_sound.soundid articles_about_sounds_sound_fkey R
document_about_sound.soundid books_about_sounds_sound_fkey R
document_about_sound.soundid film_about_sound_sound_fkey R
document_about_sound.soundid document_about_sound_sound_fkey R
document_about_sound.documentid document_about_sound_doc_fkey R
document_about_sound.soundid document_about_sound_sound_fkey R
document_about_subject.documentid document_about_subject_doc_fkey R
document_by_corporate_role.documentid document_by_corporate_role_doc_fkey R
document_by_person_role.documentid document_by_person_role_doc_fkey R
document_genre.documentid document_genre_doc_fkey R
document_haspart_sound.soundid document_haspart_sound_sound_fkey R
document_in_corporate_role.documentid document_in_corporate_role_doc_fkey R
document_in_person_role.documentid document_in_person_role_doc_fkey R
document_maintopic.documentid document_maintopic_doc_fkey R
document_right_corporate.documentid document_right_corporate_doc_fkey R
document_right_person.documentid document_right_person_doc_fkey R
document_style.documentid document_style_doc_fkey R
documents_ispartof_sound.documentid document_ispartof_sound_doc_fkey R
documents_ispartof_sound.soundid document_ispartof_sound_sound_fkey R
documentusageincontext.documentid documentusageincontext_doc_fkey R
segment.documentid segment_doc_fkey R
segment_haspart_sound.soundid segment_haspart_sound_sound_fkey R
A hangállomány azonosítója.
rootpath varchar 50  √  null A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
formatsounddigitalversionid int4 10  √  null
formatsounddigitalversion.id document_digformat_fkey R
A digitális állomány típusa (wav, mp2 stb.).
filename varchar 50  √  null A digitális állomány neve.
title_hun varchar 50  √  null A hangállomány címe magyarul.
title_eng varchar 50  √  null A hangállomány címe angolul.
description_hun varchar 255  √  null Rövid leírás magyarul.
description_eng varchar 255  √  null Rövid leírás angolul.
note_hun varchar 255  √  null Megjegyzés magyarul.
note_eng varchar 255  √  null Megjegyzés angolul.
length varchar 50  √  null A hangállomány hossza (id?tartama).
datecreated timestamp 29,6  √  null A hangfelvétel dátuma.
datecreatedtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id document_timeprec_fkey R
A hangfelvétel dátumának id?pontossága.
soundtypeid int4 10  √  null
soundtype.id document_soundtype_fkey R
A hangdokumentum típusa (zene, beszéd, zörej stb.).
iscompleteorpart bool 1  √  false Az eredeti hangállomány teljes egészében megvan digitálisan vagy csak részben.

Table contained 69 rows at Sun Nov 02 21:33 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc sound_pkey
formatsounddigitalversionid Performance Asc fki_document_digformat_fkey
soundtypeid Performance Asc fki_document_soundtype_fkey
datecreatedtimeprecisionid Performance Asc fki_document_timeprec_fkey

Close relationships  within of separation: