Table mkt.sound.segment
A hanganyag szegmenseinek, részeinek adatai.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id int4 10  √  null A hanganyagrész azonosítója.
documentid int4 10  √  null
document.id segment_doc_fkey R
A hanganyag azonosítója.
segmenttypeid int4 10  √  null
segmenttypesound.id segment_segmtype_fkey R
A hanganyagrész típusa.
title_hun varchar 100  √  null A hanganyagrész címe magyarul.
title_eng varchar 100  √  null A hanganyagrész címe angolul.
rank int4 10  √  null A hanganyaghoz tartozó részek sorrendje.
description_hun text 2147483647  √  null A hanganyagrész leírása magyarul.
description_eng text 2147483647  √  null A hanganyagrész leírása angolul.
rootpath varchar 50  √  null A digitális állományt tartalmazó könyvtár neve.
filename varchar 50  √  null A digitális állomány neve.
length varchar 50  √  null A digitális állomány hossza.
datecreated date 13  √  null Az eredeti hanganyagrész létrehozásának dátuma.
datecreatedtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id segment_createprec_fkey R
Az eredeti hanganyagrész létrehozása dátumának id?pontossága.
framefrom int4 10  √  null A hanganyagon belül a hanganyagrész kezd? frame értéke.
frameto int4 10  √  null A hanganyagon belül a hanganyagrész záró frame értéke.

Table contained 0 rows at Sun Nov 02 21:33 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
datecreatedtimeprecisionid Performance Asc fki_segment_createprec_fkey
documentid Performance Asc fki_segment_doc_fkey
segmenttypeid Performance Asc fki_segment_segmtype_fkey

Close relationships  within of separation: